Frion als werkgever

Frion is trots op haar medewerkers en vindt het belangrijk dat medewerkers trots zijn om bij Frion te werken. Een medewerker echt zien, haalt het beste uit hem of haar naar boven. En dat komt ten goede van de cliënt, degene waar onze zorgorganisatie om draait. 

Frion wil graag dat onze medewerkers gezien worden, plezier hebben in het werk, een goed rooster hebben en een fatsoenlijk salaris krijgen. Er wordt hard gewerkt om ziel en zakelijkheid in balans te krijgen.

Frion als werkgever

Dat is de reden dat Frion toewerkt naar een vast jaarrooster. Zodat je tot het eind van het jaar je rooster rond hebt. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over min-uren, veel is geregeld. Wat betekent een vast jaarrooster voor jou:

 • Rust en regelmaat.
 • Geen zorgen over plus- of minuren.
 • Werkzaamheden als scholing en vergaderingen zijn georganiseerd in het werk en rooster.
 • Roosterverstoringen die ontstaan door verzuim of andere onvoorziene oorzaken, worden opgevangen met #diensten (kort verzuim) en vervangingspool (langdurig verzuim).
 • Je recht om niet bereikbaar te zijn, wordt beter beschermd.

Het draaien van 8-uursdiensten zijn het uitgangspunt om tot een vast jaarrooster te komen. Kleine of korte diensten willen we eigenlijk niet meer. Die kunnen alleen nog incidenteel bestaan, want daarmee vullen we geen grote contracten. Eventueel kan een 8-uursdienst geknipt worden in twee diensten van 4 uur.

 

Daarmee kunnen we voldoen aan de wens van veel (nieuwe) collega’s die graag meer uren willen werken, maar daar niet elke dag voor terug hoeven komen. Je kiest daarom uit 3 voorkeursmogelijkheden. Dat wat past bij jouw levensfase, jouw leefsituatie en waar jij plezier aan beleeft:

 • Hoofdzakelijk inzet op basisteam.
 • Inzet op basisteam en deels flexibel binnen de woonwerkcirkel.
 • Flexibel binnen woonwerkcirkel.

Bekijk hier de praatplaten als PDF om te zien hoe het zit in beeld.

 

Kwaliteiten en voorwaarden

Als goed werkgever staan we stil bij de kwaliteiten en voorwaarden die nodig zijn om als medewerker prettig en professioneel samen te kunnen werken. We zijn met elkaar in gesprek, zien elke individu en hebben aandacht en begrip voor elkaar. Dit vormt een basis voor goed samenwerken.

Emotionele verbinding

Medewerkers van Frion werken in een basisteam. Daar voeren ze hun reguliere en vakspecifieke werkzaamheden uit en ervaren ze emotionele verbinding. Ze werken ook aan opgaves in werkgroepen en projectteams. Een medewerker is breed inzetbaar naar eigen mogelijkheden, interesses en ambities.

Leren van en met elkaar

Frion is in staat om snel op veranderingen in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Er is een opleidingsaanbod gericht op teams en professionals, en loopbaanpaden zijn inzichtelijk. Er is veiligheid en ruimte voor het experimenteren en leren van en met elkaar. En dat in gezamenlijkheid in het werk.

LOC’s

Bij Frion werken we met drie LOC’s: Leef Ontwikkel Concepten. Dit zijn:

 • Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
 • Matige Verstandelijke Beperking (MVB)
 • Ernstige Verstandelijke Beperking (EVB)