Frion als werkgever

Frion is trots op haar medewerkers en vindt het belangrijk dat medewerkers trots zijn om bij Frion te werken. Een medewerker echt zien, haalt het beste uit hem of haar naar boven. En dat komt ten goede van de cliënt, degene waar onze zorgorganisatie om draait.

Frion als werkgever

Kwaliteiten en voorwaarden

Als goed werkgever staan we stil bij de kwaliteiten en voorwaarden die nodig zijn om als medewerker prettig en professioneel samen te kunnen werken. We zijn met elkaar in gesprek, zien elke individu en hebben aandacht en begrip voor elkaar. Dit vormt een basis voor goed samenwerken.

Emotionele verbinding

Medewerkers van Frion werken in een basisteam. Daar voeren ze hun reguliere en vakspecifieke werkzaamheden uit en ervaren ze emotionele verbinding. Ze werken ook aan opgaves in werkgroepen en projectteams. Een medewerker is breed inzetbaar naar eigen mogelijkheden, interesses en ambities.

Leren van en met elkaar

Frion is in staat om snel op veranderingen in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Er is een opleidingsaanbod gericht op teams en professionals, en loopbaanpaden zijn inzichtelijk. Er is veiligheid en ruimte voor het experimenteren en leren van en met elkaar. En dat in gezamenlijkheid in het werk.

LOC’s

Bij Frion werken we met drie LOC’s: Leef Ontwikkel Concepten. Dit zijn:

  • Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
  • Matige Verstandelijke Beperking (MVB)
  • Ernstige Verstandelijke Beperking (EVB)